تصویر 31 خرداد 97 / آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

31 خرداد 97 / آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

قابل توجه کلیه فعالین اقتصادی

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.